سنجش و اندازه گيري پيشرفت دانشجو و طراحي آزمونها

الگوهاي تدريس

روش تدوين طرح درس

طرح درس (LESSON PLAN)

روشهاي تدريس

مواد و وسايل آموزشي

آیین نگارش مکاتبات اداری

روش تحقيق

END NOTE WORKSHOP

مهارتهای مشاوره ای

TBL

طراحی اسلاید استاندارد 1

طراحی اسلاید استاندارد 2

طراحی اسلاید استاندارد 3

طراحی اسلاید استاندارد 4

طراحی اسلاید استاندارد 5

طراحی اسلاید استاندارد 6

طراحی فرایند آموزشی - ویژه فرایندهای آموزشی جشنواره شهید مطهری

Scientific writing LEVEL 3

مقاله نویسی ویژه استعداد درخشان

انواع مطالعات

اهداف، سئوالات و فرضیات پژوهشی

بررسی متون و بیان مسأله

جمع آوری اطلاعات

روایی و پایایی پرسشنامه

کلیات تحقیق

متغیرها

نمونه گیری

کلاس وارونه

اصول -تعلیم و تربیت سطح 2

اصول طراحی سؤالات چهار گزینه ای

آشنایی با تحلیل آزمون ها

خلاقیت در تدریس دکتر ملایی

کارگاه آموزش مجازی

کارگاه مطالعات مروری و متاآنالیز

ارتباط با صنعت

بسته حمایتی ارتباط با صنعت

مهارتهای مشاوره با دانشجویان

کارگاه مطالعات مروری و متاآنالیز

داوری پروپوزال

 

 کارگاه آشنایی با مراكز رشد  فناوری و شرکت های دانش بنیان

تاریخجه اخلاق در پژوهش های پزشکی

راهنمای 31 گانه اخلاق در پژوهش های پزشکی

electronic resource

X & Y generation

 

دانشجوی مشکل دار

 

ترفندهای آماری

 

طراحی آموزشی

چگونه يك سخنراني تعاملي ارائه دهم؟

 

فایل ها