مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی قم

گزارش تصویری مراسم تقدیر از مدال آوران و کمیته علمی دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان

گزارش تصویری مراسم تقدیر از مدال آوران و کمیته علمی دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان

پیام تبریک مدیر EDC به دنبال درخشش دانشجویان دانشگاه در المپیاد کشوری

پیام تبریک مدیر EDC به دنبال درخشش دانشجویان دانشگاه در المپیاد کشوری

درخشش دانشجویان علوم پزشکی قم در دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

درخشش دانشجویان علوم پزشکی قم در دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

اعزام تیم المپیاد در حیطه کارآفرینی به مرحله کشوری

اعزام تیم المپیاد در حیطه کارآفرینی به مرحله کشوری

آمار معاونت

دانشجویان
هیئت علمی
رشته و گرایش
بیمارستان‌ها
مراکز درمانی
درمانگاه‌ها