مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی قم

برگزاری مجازی مدرسه زمستانه مطالعات سلامت و مراقبت معنوی از ایده تا ارزشیابی ویژه دانشجویان از تاریخ 2 بهمن الی 12 بهمن ماه 1401

برگزاری مجازی مدرسه زمستانه مطالعات سلامت و مراقبت معنوی از ایده تا ارزشیابی ویژه دانشجویان از تاریخ 2 بهمن الی 12 بهمن ماه 1401

برگزاری کارگاه بازاندیشی در آموزش علوم پزشکی از تئوری تا عمل (پیاده سازی مدل GIBBS)

برگزاری کارگاه بازاندیشی در آموزش علوم پزشکی از تئوری تا عمل (پیاده سازی مدل GIBBS)

برگزاری چهاردهمین دوره جشنواره آموزشی شهید مطهری

برگزاری چهاردهمین دوره جشنواره آموزشی شهید مطهری

گزارش تصویری مراسم تقدیر از مدال آوران و کمیته علمی دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان

گزارش تصویری مراسم تقدیر از مدال آوران و کمیته علمی دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان

آمار معاونت

دانشجویان
هیئت علمی
رشته و گرایش
بیمارستان‌ها
مراکز درمانی
درمانگاه‌ها