منوی اصلی
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 5618
بازديدکنندگان امروز: 80
کل بازديدکنندگان: 936442
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 0.7400 ثانيه
شرح وظايف واحد

كمیته استعداد های درخشان و آسیب پذیر‌:

دانشگاه علوم پزشكی قم رسالت برنامه‌ریزی برای شناسایی جذب و پرورش استعدادهای درخشان و اعمال پروژه‌های اثربخش در حفظ ، حمایت، هدایت و پرورش بمنظور شكوفایی استعدادهای درخشان را عهده‌دار می باشند. و با كمك اساتید صاحبنظران و كارشناسان، به منظور شناسایی، بهسازی و نگهداری نیروی هایی استعداد درخشان شروع به فعالیت نموده و برای شكوفایی استعدادهای درخشان با توجه به امكانات، نیازهای مورد درخواست دانشجویان را در جهت برنامه‌های آموزشی و پژوهشی مد نظر قرار داده و به عنوان مركز دانشگاهی برای ایجاد قوانین خاص و رفع موانع قانونی برای استعدادهای درخشان پیشقدم خواهد شد.
همچنین دانشگاه وظیفه خودمی داند با بررسی نیازها، هدایت و حمایت از دانشجویان آسیب پذیر زمینه رشد علمی و عملی و ارتقاء آموزشی آنان را فراهم سازد.

هدف كلی:
• ارتقاء توانمندیهای دانشجویان با تاکید بر دو گروه آسیب پذیر و استعدادهای درخشان

اهداف جزئی و شرح وظایف:‌
• شناسایی، پرورش و افزایش توانمندی استعدادهای درخشان در سطح دانشگاه
• تأمین نیازهای ضروری برای خودشكوفایی دانشجویان استعداد درخشان و آسیب پذیر
• بستر سازی برای شكوفائی استعدادهای درخشان در جهت تأمین منافع ملی
• بستر سازی مناسب جهت رشد دانشجویان آسیب پذیر
• ارزیابی نیازهای استعدادهای درخشان و گروه های آسیب پذیر
• بسترسازی برای تأمین نیازها
• ارزشیابی میزان دستیابی به اهداف
• تعیین و تدوین شاخص هایی به منظور شناسایی دانشجویان آسیب پذیر و استعدادهای درخشان
• شناسایی دانشجویان آسیب پذیر و استعدادهای درخشان در سطح دانشگاه
• نیاز سنجی با هدف تعیین عوامل موثر در کیفیت آموزشی دانشجویان
• برنامه ریزی جهت ارتقاء توانمندیهای دانشجویان با تاکید بر گروههای استعدادهای درخشان و آسیب پذیر.
• برنامه ریزی جهت بهره برداری از توانمندیهای دانشجویان استعدادهای درخشان
• ارتقای توانمندی دانشجویان در زمینه مهارت های زندگی و مهارت های تحصیلی

لینکهای مهم


همایشها و سمینارها
سامانه های مرتبط