جشنواره دانشگاهی آموزشي شهيد مطهري همزمان با سالگشت شهادت استاد و معلم شهید آیت الله مرتضی مطهری(ره) ، با شعار (تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی) با هدف شناسايي و معرفي فرايندهاي آموزشي برتر با محورها و اولويتهاي ذيل در ارديبهشت ماه سال 1391 در دانشگاه علوم پزشكي قم برگزار مي گردد.

این جشنواره، فرایندهای آموزشی ، عموم فعالیتها و محصولات در حوزه آموزش پزشکی را در بر خواهد گرفت.
 محورهای جشنواره شهيد مطهري    
    الف – نوآوری و خلاقیت در آموزش علوم پزشکی                                                
    ب – مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی                                                   
    ج – معرفت دینی و اخلاق حرفه ای                
    د – پیشرفت و عدالت                                                                             
 
حیطه های جشنواره شهيد مطهري
        1- تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی 

        2- روشها و تکنیکهای آموزشی

        3- سنجش، ارزشیابی و اثربخشی آموزشی

        4- مرجعیت، رهبری و مدیریت آموزشی 

        5- مشاوره و راهنمایی
        6-فعالیتهای فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی
        7-قوانین و مقررات و ساختارهای آموزشی
        8-محصولات آموزشی
        9-سایر حیطه ها
 
*
*
*

فایل ها