• 99/11/19 - 14:34
 • 10
 • زمان مطالعه : 1 دقیقه
همایش کشوری آموزش پزشکی

بیست و دومین همایش کشوری آموزش پزشکی

بیست و دومین همایش کشوری آموزش پزشکی

آرمان همایش

افق‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سده پیش رو

 

 حیطه های همایش:

فعالیت های نوآورانه (توسعه ای) و پژوهش های آموزشی در کلیه مراحل (مشتمل بر آموزش مداوم)، مقاطع و رشته های علوم پزشکی در حیطه های زیر:

 • برنامه ریزی درسی
 • یاددهی و یادگیری
 • ارزیابی دانشجو
 • ارزشیابی دوره و هیات علمی
 • یادگیری الکترونیکی
 • مدیریت و رهبری آموزشی
 • مشاوره و حمایت دانشجویی
 • پژوهش های آموزش علوم پزشکی

 

مهم­ترین اهداف همایش:

 • تبادل نظر و هم اندیشی در مورد عمده ترین چالش های پیش روی توسعه آموزش علوم پزشکی کشور
 • معرفی فعالیت های نوآورانه و پژوهش های آموزشی انجام شده در کشور
 • آشنایی با تازه های علم آموزش پزشکی و تجارب بین المللی در این حوزه
 • ارتقای سطح دانش، نگرش و مهارت های دست اندرکاران حوزه توسعه آموزش علوم پزشکی در سطح ستادی و دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی کشور

 

 شرکت در این همایش برای چه کسانی مفید است؟

 • رؤسای دانشگاه ها و معاونان آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی
 • رؤسای دانشکده ها و معاونان آموزشی دانشکده های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی
 • مدیران مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشکده های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی
 • کلیه اعضای هیات علمی رشته های علوم پزشکی اعم از علوم پایه و بالینی
 • صاحب نظران، متخصصان و کارشناسان آموزش علوم پزشکی
 • پژوهشگران آموزش علوم پزشکی
 • دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
 • دانشجویان مقاطع مختلف رشته های علوم پزشکی

 • گروه خبری :
 • کد خبر : 39507
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید